SIA "AIVI Baltic" Privātuma politika

1. SIA "AIVI Baltic" (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.41503077278, juridiskā adrese: Vienības gatve 192-139 iela 41, Rīga, LV-1058, Latvija) (turpmāk – AIVI Baltic), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā AIVI Baltic apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko AIVI Baltic ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat AIVI Baltic pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

3. SIA „AIVI Baltic” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.shop.brunovassari.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.newshop.brunovassari.lv, SIA „AIVI Baltic” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.shop.brunovassari.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. www.shop.brunovassari.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.newshop.brunovassari.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

5.SIA "AIVI Baltic" apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana

Biznesa plānošanai un analītikai

Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

Jaunumu izsūtīšana

6. SIA "AIVI Baltic" apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

Leģitīmās intereses nodrošināšanai

Līguma noslēgšanai vai izpildei

Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

7. SIA "AIVI Baltic" glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA "AIVI Baltic" var realizēt savas leģitīmās intereses;

kamēr SIA "AIVI Baltic" pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA "AIVI Baltic" mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA "AIVI Baltic" izmanto sīkdatnes?

9. SIA "AIVI Baltic" izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA "AIVI Baltic" leģitīmā interese.

11. SIA "AIVI Baltic" neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA "AIVI Baltic" informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

12. SIA „AIVI Baltic” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.shop.brunovassari.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

13. SIA "AIVI Baltic" mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.

15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

16. Likumā noteiktos gadījumos SIA "AIVI Baltic" var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA "AIVI Baltic" var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

17. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

18. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

19. SIA "AIVI Baltic" veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

20. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

21. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: aivibaltic@gmail.com

22. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

23. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: aivibaltic@gmail.com. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

Izmaiņas Privātuma politikā

24. SIA "AIVI Baltic" ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.shop.brunovassari.lv.